ECTS-database Plantijn Hogeschool
  
 
Welkom op de ECTS-database 2010-2011!
   Op deze website vind je de ECTS-fiches van alle opleidingsonderdelen van jouw opleiding. In de kolom links op deze site vind je de verschillende departementen. De fiches zijn verder gerangschikt per opleiding en per programmajaar (met ev. afstudeerrichtingen en leertrajecten). 
   
Al deze informatie kan je echt helpen om van je studies een succes te maken. Maak er goed gebruik van! Investeer in je eigen succes en met zicht op een boeiend beroep.  
Wat is ECTS?
  

ECTS staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem werd ontwikkeld als procedure om de erkenning van studies in het hoger onderwijs binnen Europa te regelen. Een ECTS-fiche biedt essentiële informatie over een opleidingsonderdeel en/of over de componenten van een opleidingsonderdeel. Op iedere fiche vind je eerst een aantal administratieve gegevens. Na een korte omschrijving van het opleidingsonderdeel vind je vervolgens basisinfo over volgende aspecten:

  • Specifieke doelstellingen: wat je zal moeten kennen en kunnen bij het afronden van het opleidingsonderdeel. De lector zal je de weg wijzen en je ondersteunen om de leerdoelen te bereiken, maar jij zal door actieve deelname aan lessen en activiteiten en door te studeren de doelen moeten bereiken.
  • Vereiste begincompetenties: kennis, vaardigheden, attitudes of competenties waarover je best beschikt om met succes te kunnen deelnemen aan de lessen en de activiteiten van een opleidingsonderdeel. Bij sommige opleidingsonderdelen is het noodzakelijk dat je vooraf een ander opleidingsonderdeel volgde of met succes hebt afgerond.
  • Leerinhouden: waarover je zal leren.
  • Studiemateriaal: de cursussen, handboeken en ander materialen die je nodig hebt en kan gebruiken.
  • Werkvormen: hoe de lector de lessen organiseert en welke activiteiten jij als student dient mee te maken of zelf dient te ondernemen.
  • Evaluatievormen: hoe de lector zal nagaan of jij bij het afronden van het opleidingsonderdeel over voldoende kennis, vaardigheden en competenties beschikt. De lector verduidelijkt daarbij de manier waarop je beoordeeld wordt.

Korte legende bij het administratieve luik van de ECTS-fiche:


Component: Componenten zijn onderdelen van een opleidingsonderdeel.
Code: De administratieve code van een opleidingsonderdeel. Deze code is uniek.
Type:

Kern: gericht op kerncompetenties van de opleiding
Kernondersteunend: ondersteunend bij de kern
Keuze: optioneel opleidingsonderdeel

Niveau: Inleidend: opleidingsonderdeel waarbij geen specfieke aanvangsvereisten worden gesteld
Uitdiepend: opleidingsonderdeel waarbij specifieke aanvangsvereisten worden gesteld, deze vereisten verwijzen naar reeds verworven comptenties 
Gespecialiseerd: gespecialiseerde opleidingsonderdelen vereisen dat de student beschikt over gevorderde competenties in een beroep of discipline
Periode binnen
het modeltraject:
M: Module
S: Semester
P: Periode
Deeltijds programma: 1: deel 1
2: deel 2
3: deel 1 en deel 2
4: deel 1 of deel 2
Totaal aantal contacturen: Dit is gelijk aan het aantal studiepunten maal 26 (of het aantal studiepunten x gewicht in procent x 26 voor componenten
Totaal studietijd: Dit is de som van het aantal uren die aangegeven staan bij de werkvormen + de examentijd